Truyện Kiều
Free

Truyện Kiều

Viet Android LLC August 15, 2012 Books & Reference


Used this app? Rate it

3 usersinstalled this application

Write a review
Truyện Kiều - Nguyễn Du (Có phần giải nghĩa)
Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹) là tên gọi phổ biến của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh (chữ Hán: 斷腸新聲) của đại thi hào Nguyễn Du. Tác phẩm này đã đưa Nguyễn Du lên hàng danh nhân văn hoá thế giới.[cần dẫn nguồn] Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, truyện được viết ra sau khi ông đi sứ nhà Thanh về và theo lời truyền thì Phạm Quý Thích đã cho khắc in vào khoảng từ năm 1820 đến năm 1825, thường được gọi là "bản Kinh". Bản khắc in đó nay không còn nữa nhưng còn lưu lại những phiên bản di dịch ít nhiều. Ngoài "bản Kinh" do Phạm Quý Thích cho khắc in, một số dị bản nữa được in sau đó ở Hà Nội do các nhà in phát hành, thường gọi là "bản Phường". (Theo wikipedia)
Tags: truyen kieu, nguyen du, thuy kieu, thuy van, vuong thuy kieu
Download
867 KB
5.000+
2.1 and up

Don't miss interesting stories

 • Latest trend: new phones pre-packed with malware

  Latest trend: new phones pre-packed with malware

  News
 • Best Android apps to manage multiple cloud storage accounts

  Best Android apps to manage multiple cloud storage accounts

  Article
 • Google officially announced iOS support for Android Wear

  Google officially announced iOS support for Android Wear

  News
 • Meet Buddy – a cute family companion robot

  Meet Buddy – a cute family companion robot

  News
 • Bargain flight apps: travel at a fair price

  Bargain flight apps: travel at a fair price

  Article
 • US teen sent to jail for being an ISIS supporter on Twitter

  US teen sent to jail for being an ISIS supporter on Twitter

  News
 • Boeing testing out drone-disabling laser

  Boeing testing out drone-disabling laser

  News
 • Facebook reaches a milestone of 1 billion users in a day

  Facebook reaches a milestone of 1 billion users in a day

  News
 • Facebook finally acknowledges its video piracy problems

  Facebook finally acknowledges its video piracy problems

  News
 • New Vine update is focused on music

  New Vine update is focused on music

  News