Truyện Kiều
Free

Truyện Kiều

Viet Android LLC August 15, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

3 usersinstalled this application

Download
867 KB
5.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Truyện Kiều - Nguyễn Du (Có phần giải nghĩa)
Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹) là tên gọi phổ biến của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh (chữ Hán: 斷腸新聲) của đại thi hào Nguyễn Du. Tác phẩm này đã đưa Nguyễn Du lên hàng danh nhân văn hoá thế giới.[cần dẫn nguồn] Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, truyện được viết ra sau khi ông đi sứ nhà Thanh về và theo lời truyền thì Phạm Quý Thích đã cho khắc in vào khoảng từ năm 1820 đến năm 1825, thường được gọi là "bản Kinh". Bản khắc in đó nay không còn nữa nhưng còn lưu lại những phiên bản di dịch ít nhiều. Ngoài "bản Kinh" do Phạm Quý Thích cho khắc in, một số dị bản nữa được in sau đó ở Hà Nội do các nhà in phát hành, thường gọi là "bản Phường". (Theo wikipedia)
Tags: truyen kieu, nguyen du, thuy kieu, thuy van, vuong thuy kieu

Don't miss interesting stories

 • Meet Runcible, The Circular Anti-Smartphone

  Meet Runcible, The Circular Anti-Smartphone

  News
 • How Bluetooth Can Help the Blind

  How Bluetooth Can Help the Blind

  News
 • Smartphones Are To Utter Health Warnings

  Smartphones Are To Utter Health Warnings

  News
 • Facebook Looking To Enhance Its Fake Profile Detection Technique

  Facebook Looking To Enhance Its Fake Profile Detection Technique

  News
 • Google Chrome Freezes Out Ice Cream Sandwich

  Google Chrome Freezes Out Ice Cream Sandwich

  News
 • Google To Launch Cloud Pub/Sub Messaging Service In Public Beta

  Google To Launch Cloud Pub/Sub Messaging Service In Public Beta

  News
 • A Really Quick Glance at Mevius Final Fantasy

  A Really Quick Glance at Mevius Final Fantasy

  News
 • Fake Amazon Spams Android Users

  Fake Amazon Spams Android Users

  News
 • Microsoft Enhances Its New Sway App

  Microsoft Enhances Its New Sway App

  News
 • Hyundai Smartwatch App: Control Your Car From Your Wrist

  Hyundai Smartwatch App: Control Your Car From Your Wrist

  News