Truyện Kiều
Free

Truyện Kiều

Viet Android LLC August 15, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

2 usersinstalled this application

This app was removed from Google Play
867 KB
5.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Truyện Kiều - Nguyễn Du (Có phần giải nghĩa)
Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹) là tên gọi phổ biến của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh (chữ Hán: 斷腸新聲) của đại thi hào Nguyễn Du. Tác phẩm này đã đưa Nguyễn Du lên hàng danh nhân văn hoá thế giới.[cần dẫn nguồn] Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, truyện được viết ra sau khi ông đi sứ nhà Thanh về và theo lời truyền thì Phạm Quý Thích đã cho khắc in vào khoảng từ năm 1820 đến năm 1825, thường được gọi là "bản Kinh". Bản khắc in đó nay không còn nữa nhưng còn lưu lại những phiên bản di dịch ít nhiều. Ngoài "bản Kinh" do Phạm Quý Thích cho khắc in, một số dị bản nữa được in sau đó ở Hà Nội do các nhà in phát hành, thường gọi là "bản Phường". (Theo wikipedia)
Tags: truyen kieu, nguyen du, thuy kieu, thuy van, vuong thuy kieu

Don't miss interesting stories

 • Hail To the King: Deathbat by Avenged Sevenfold

  Hail To the King: Deathbat by Avenged Sevenfold

  News
 • Make Your Android Wear Mimic the Apple Watch with WearFaces

  Make Your Android Wear Mimic the Apple Watch with WearFaces

  News
 • 10 Must-Have Android Apps for Camping

  10 Must-Have Android Apps for Camping

  Article
 • Google Introduces Android One Smartphones

  Google Introduces Android One Smartphones

  News
 • Places – Secure, Private and Convenient Sharing

  Places – Secure, Private and Convenient Sharing

  News
 • Fobo Tire: the First Bluetooth Tire Pressure Monitoring System

  Fobo Tire: the First Bluetooth Tire Pressure Monitoring System

  News
 • NSA's Treasure Map - The Holy Grail Of Spying

  NSA's Treasure Map - The Holy Grail Of Spying

  News
 • The Latest Fashion Trend: Soft Exoskeleton

  The Latest Fashion Trend: Soft Exoskeleton

  News
 • Google Drive and Docs Become More Accessible for the Blind

  Google Drive and Docs Become More Accessible for the Blind

  News
 • How to Get Your Money Back from Google Play

  How to Get Your Money Back from Google Play

  News