Truyện Kiều
Free

Truyện Kiều

Viet Android LLC August 15, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

3 usersinstalled this application


Download
867 KB
5.000+
2.1 and up
Write a review

Description

Truyện Kiều - Nguyễn Du (Có phần giải nghĩa)
Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹) là tên gọi phổ biến của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh (chữ Hán: 斷腸新聲) của đại thi hào Nguyễn Du. Tác phẩm này đã đưa Nguyễn Du lên hàng danh nhân văn hoá thế giới.[cần dẫn nguồn] Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, truyện được viết ra sau khi ông đi sứ nhà Thanh về và theo lời truyền thì Phạm Quý Thích đã cho khắc in vào khoảng từ năm 1820 đến năm 1825, thường được gọi là "bản Kinh". Bản khắc in đó nay không còn nữa nhưng còn lưu lại những phiên bản di dịch ít nhiều. Ngoài "bản Kinh" do Phạm Quý Thích cho khắc in, một số dị bản nữa được in sau đó ở Hà Nội do các nhà in phát hành, thường gọi là "bản Phường". (Theo wikipedia)
Tags: truyen kieu, nguyen du, thuy kieu, thuy van, vuong thuy kieu

Don't miss interesting stories

 • OnePlus 2 Full Specs Revealed

  OnePlus 2 Full Specs Revealed

  News
 • Can Your Android Phone Be Hacked with One Simple SMS?

  Can Your Android Phone Be Hacked with One Simple SMS?

  News
 • Google Downsizing Google+

  Google Downsizing Google+

  News
 • LG and Samsung Announce Android Flip Phones

  LG and Samsung Announce Android Flip Phones

  News
 • Microsoft Releases Beta Build of Arrow Launcher for Android

  Microsoft Releases Beta Build of Arrow Launcher for Android

  News
 • Google Finally Cracks Down on Interstitial Mobile App Ads

  Google Finally Cracks Down on Interstitial Mobile App Ads

  News
 • Twitter Says that the Jokes You Post Are Copyrightable

  Twitter Says that the Jokes You Post Are Copyrightable

  News
 • The Moto G 2015: Alleged Specs and Price

  The Moto G 2015: Alleged Specs and Price

  News
 • The Hidden but Handy Functions of Android ES Explorer

  The Hidden but Handy Functions of Android ES Explorer

  Article
 • Netflix Rolling Out its First Major Update Since 2013

  Netflix Rolling Out its First Major Update Since 2013

  News